مرگ لحظه ها

آبشار آب سفید یکی از طبیعی ترین آبشار های ایران است که بیش از ۶۰ متر ارتفاع دارد و در بخش الیگودرز لرستان واقع شده است

 

 

 

 

 

اینم عکس هایی از تونل برفی آبشار آب سفید

 

شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ 13:32 |- خانوم کوچولو -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Aytem.ir